Living Cities and Communities är ett Gotlandsbaserat företag etablerat 2001. Företaget ägs och drivs av Henrik Nolmark och Rebecka Nolmark. Vår mission är att på olika sätt skapa bidra till hållbara och levande platser och sammanhang, i globala storstäder såväl som lokala och rurala miljöer. Våra kunder och samarbetspartners finns i både Sverige och runtom i världen.
​Vi är ett litet team som samarbetar med ett brett nätverk av experter och erbjuder kvalificerad kompetens med stor förmåga att anpassa oss till olika kontexter och förutsättningar.

Vi är

Rebecka Nolmark
Cultural Heritage Specialist
+46 73 420 60 66
rebecka.nolmark@livingcc.se

Rebecka Nolmark är en av grundarna av Living Cities and Communities och i dag senior konsult inom expertområdena kultur, kulturarv och platsutveckling, och kulturarv- och museimanagement, samt EU:s struktur- och investeringsfonder. Med en bakgrund som kulturvetare och museilog har Rebecka arbetat i närmare 30 år i gränslandet mellan kulturarv och utveckling, samt med organisations- och managementfrågor. Hon har varit verksam såväl nationellt som internationellt, inom stat, region och även under 12 år som egen företagare med uppdrag åt en mångfald av organisationer, kommuner, stiftelser, regioner och myndigheter.  Under åren 2014 – 2020 var Rebecka Generaldirektör under Kulturdepartementet, från 2014 chef för Riksutställningar, och sedan myndigheten avvecklades 2017 strategisk rådgivare till ledningen för Statens Maritima och Transporthistoriska museer (SMTM) och Riksantikvarieämbetet. Hon har även tidigare arbetat vid Kulturdepartementet, Riksantikvarieämbetet och som stabschef vid SSHM (numera SMTM).

Henrik Nolmark
Urban Planner & Engineer
+46 70 777 72 55
henrik.nolmark@livingcc.se

Henrik Nolmark är en av grundarna av Living Cities and Communities och har arbetat i över 30 år med kunskap för planering och stadsutveckling. Med en bakgrund som civilingenjör och stadsplanerare har han varit verksam i gränslandet mellan forskning-praktik-policy inom hållbar stadsutveckling, med bl a anställningar inom Formas och EU-kommissionen. Han har bl a lett uppbyggnaden av Mistra Urban Futures, och tidigare Urban Laboratory Göteborg samt varit ledande inom europeiska samarbeten som COST C9 Processes to reach urban quality, COST C20 Urban knowledge arena och den globala konferensen Life in the Urban Landscape. Henrik är sedan 2012 Director för Volvos forsknings- och utbildningsstiftelser (VREF), med forskningskommunikation som en viktig del i arbetet. Henrik har varit rådgivare åt svenska kommuner, statliga myndigheter och internationella organisationer som UN-Habitat, EU och Världsnaturfonden.

Karin Henriksson
Communications Specialist
+46 72 502 23 45
karin.henriksson@livingcc.se

Karin Henriksson är senior konsult inom strategisk kommunikation och foresight/omvärldsanalys. Hon är utbildad journalist och redaktör med många års erfarenhet av att analysera och kommunicera samhällstrender, samt skapa digitala och fysiska format för kunskapsdelning och lärande. I dag ingår hon i flera av Living Cities and Communities uppdrag rörande platsutveckling och kulturarv, och hon är också kommunikationsansvarig åt Volvos forsknings- och utbildningsstiftelser. Tidigare har Karin bland annat varit enhetschef på f.d Riksutställningar,  editionschef på Aftonbladet och frilansare inom digital marknadsföring och affärsutveckling.