Hej och välkommen till oss!

Vi är ett kunskapsdrivet företag som erbjuder stöd och partnerskap inom strategi, analys, kommunikation och idéutveckling, ofta kopplat till plats- och stadsutveckling, och/eller kulturarv och museer. 

Vi är verksamma inom

Vi hjälper våra kunder och uppdragsgivare med projekt- och processledning, men även analyser, foresight och utredningar. Vi skapar och leder ofta processer för co creation, samverkan och gemensamt lärande. Vi programsätter och leder också konferenser, och bistår gärna med kommunikation och marknadsföring. Våra kunder finns både i Sverige och internationellt.

Vi är

Rebecka Nolmark

Cultural Heritage Specialist

Henrik Nolmark

Urban Planner & Engineer

Karin Henriksson

Communications Specialist

Projekt i fokus

Parkliv
Verktyg för samskapande och inkludering

Det finns starka samband mellan stadens grönområden och människors hälsa och välbefinnande. Ändå står många grönytor tomma, och skulle kunna användas betydligt mer – om de var mer inkluderande. Projektet Parklivs syfte var att ge stöd i hur redan beforskad kunskap om inkludering kan tillämpas, så att kommuner och andra kan utveckla och anpassa grönområden.

Länder
Sverige

År
2019–2022

Partner
Sveriges Lantbruksuniversitet

Finansiär
Vinnova

Projekt

Region Uppsala

Samverkan kring kulturarvet

Naturo

Kulturarv som bas för hållbar tillväxt

VREF

Mot hållbar mobilitet

Future Mobility Hub

Design framework for mobility hubs